Dozylna immunoglobina globulinowa wywolujaca statyny autoimmunologiczna miopatie

Chociaż leczenie statynami może wywoływać objawy związane z mięśniami u 10 do 20% pacjentów, objawy te ustępują zwykle w ciągu kilku tygodni po zaprzestaniu leczenia. Jednak w rzadkich przypadkach lek powoduje miopatię autoimmunologiczną wywołaną statynami, schorzenie charakteryzujące się bliższą słabością mięśni, widoczną martwicą włókien mięśniowych (wykrytą podczas biopsji), podwyższonym poziomem kinazy kreatynowej w surowicy i obecnością autoprzeciwciał rozpoznających 3 Reduktaza hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzym A (HMG-CoA), farmakologiczny cel statyn.1-3 Ponadto, autoimmunologiczna miopatia wywołana statynami postępuje pomimo przerwania leczenia statynami i wymaga kontroli z zastosowaniem terapii immunosupresyjnej.  Nie przeprowadzono badań klinicznych w celu ustalenia skutecznych metod leczenia miopatii autoimmunologicznej wywołanej statynami. Jednak większość klinicystów używa glukokortykoidów jako terapii pierwszego rzutu. WywoÅ  ‚ana statynami autoimmunologiczna miopatia może być szczególnie trudna do leczenia; uzyskanie remisji często wymaga dodania nie tylko drugiego środka doustnego (np. metotreksatu), ale również dożylnej immunoglobuliny (IVIG) .1,3,4  Tabela 1. <!–more–>Tabela 1. Charakterystyka kliniczna pacjentów z miopatią autoimmunologiczną wywołaną przez statyny, którzy otrzymali dożylną monoterapię immunoglobulinami. Wśród 82 pacjentów z autoagresją miopatii wywołaną statyną ocenianą w Centrum Johnsa Hopkinsa, 3 pacjentów z cukrzycą zmniejszyło glikokortykoidy z powodu obaw o potencjalne skutki uboczne, ale zgodził się spróbować monoterapii za pomocą IVIG, podawanej w dawce 2 g na kilogram masy ciała na miesiąc. Szczegółową charakterystykę kliniczną tych pacjentów przedstawiono w Tabeli 1. Bezpośrednio przed IVIG średni poziom kinazy kreatynowej (? SD) dla tych pacjentów wynosił 4919 ? 3523 IU na litr, a wszyscy 3 pacjenci mieli udokumentowaną słab  ość w proksymalnych ramionach i nogach. U żadnego z pacjentów podczas leczenia nie wystąpiły żadne reakcje na wlew. Po dwóch lub trzech rundach IVIG, średni poziom kinazy kreatynowej spadł do 1125 ? 1101 IU na litr, dynamometria ilościowa wykazała wzrost średniej siły porwania ramion z 3,5 do 6,2 kg, a siła zginania biodra poprawiła się lub znormalizowała. Zyski te utrzymywały się bez dodatku innego agenta. W okresie od 9 do 19 miesięcy po rozpoczęciu IVIG, 2 pacjentów nie miało subiektywnych objawów związanych z mięśniami i miało normalną siłę podczas badania. Pacjent nadal miał łagodną słabość stawu biodrowego, ale odrzucił naszą radę, aby dodać kolejnego agenta.  Mechanizmy leżące u podstaw wpływu IVIG na miopatię autoimmunologiczną wywołaną statynami pozostają nieznane. Jednakże, pomimo częściowego lub całkowitego wyzdrowienia siły, u dwóch pacjentów wystąpiła ciągła podwyższenie poziomu kinazy kreatynowej, a wszystki  e trzy nadal miały dodatnie miano przeciwciał przeciwko autoprzeciwciałom HMG-CoA. Te odkrycia sugerują, że IVIG może osłabiać miopatię autoimmunologiczną leczoną statyną, umożliwiając regenerację mięśni przekraczającą zniszczenie mięśni, ale może nie całkowicie znieść procesy patofizjologiczne, które powodują uszkodzenie mięśni.  Stosowanie IVIG może być związane z poważnymi działaniami niepożądanymi, w tym anafilaksją, zdarzeniami zakrzepowo-zatorowymi, urazami płuc spowodowanymi przez transfuzję i innymi. Dlatego należy ostrożnie stosować terapię IVIG.5 Jednak nasze doświadczenie sugeruje, że monoterapia IVIG może być traktowana jako leczenie pierwszego rzutu w przypadku miopatii autoimmunologicznej wywołanej statynami.  Andrew L. Mammen, MD, Ph.D.  National Institutes of Health, Bethesda, MD  Andrzej. Gov  Eleni Tiniakou, MD  Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD  Wspierane przez Program badań wewnętrznych Na  rodowego Instytutu Zapalenia Stawów i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych i Naczyń Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) oraz przez grant (T32-AR-048522) od NIH.  Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie.  5 Referencje1. Grable-Esposito P, Katzberg HD, Greenberg SA, Srinivasan J, Katz J, Amato AA. Imopatyczna martwica związana z statynami. Muscle Nerve 2010; 41: 185-190  Web of Science Medline  2. Mammen AL, Chung T, Christopher-Stine L, i in. Autoprzeciwciała przeciwko reduktazie 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A u pacjentów z miopatią autoimmunologiczną związaną z statyną. Arthritis Rheum 2011; 63: 713-721  Crossref Web of Science Medline  3. Allenbach Y, Drouot L, Rigolet A, i in. Autoprzeciwciała przeciw-HMGCR u europejskich pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami martwiczymi: niestabilna ekspozycja na statyny. Medicine (Baltimore) 2014; 93: 150-157  Crossref Web of Science Medline  4. Werner JL,   Christopher-Stine L, Ghazarian SR, i in. Poziomy przeciwciał korelują z poziomem kinazy kreatynowej i siłą w miopatii autoimmunologic [więcej w: Implanty Stomatologiczne, kardiologia kielce, lekarz ]
[przypisy: rejestracja dawców szpiku, topinambur allegro, leczenie po amputacji palca ]