Utajone zakażenie gruźlicą

W swoim artykule przeglądowym, Getahun et al. (Wydanie z 28 maja) zapewniają użyteczny przegląd problemów związanych z utajonym zakażeniem gruźlicą. Jednak nowo opublikowane dane dotyczące działania testu T-SPOT.TB podają w wątpliwość przypuszczenie, że fałszywe konwersje i rewersje są bardziej powszechne w przypadku testów uwalniania interferonu (IGRA) niż w przypadku testów skórnych tuberkulin. 2 W szczególności 19 630 par seryjnych z ponad 16 000 pracowników służby zdrowia w 19 amerykańskich szpitalach. Średni współczynnik konwersji wynosił 0,8%, a średni wskaźnik powrotu wynosił 17,6%. W badaniu Dormana i wsp. <!–more–>3, autorzy cytują jako podstawę do obaw dotyczących właściwości operacyjnych IGRA, współczynnik konwersji na tuberkulinowy test skórny wynosił 0,9%. Takie stawki rewersji zwykle nie są oceniane, ponieważ większość ośrodków medycznych nie kontynuuje testów po pozytywnym wyniku testu. Jednak dochodzi do nawrotow skórnych tuberkulinowych4 i obserwowano je u około 20% pacjentów z pozytywnym wynikiem na tuberkulinowym skórze, którzy byli leczeni z powodu utajonej gruźlicy.5 Tak więc test T-SPOT.TB wydaje się podobny, jeśli nie lepsze, do tuberkulinowych testów skórnych do badań przesiewowych pracowników służby zdrowia.  Jeffrey G. Jones, MD, MPH  Szpital św. Franciszka, Indianapolis, IN  com  Thomas C. King, Ph.D.  Szpital św. Wincentego, Worcester, MA  Dr King podaje, że otrzymał dotacje i osobiste opłaty od Oxford Immunotec. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.  5 Referencje1. Getahun H, Matteelli A, Chaisson RE, Raviglione M. Latent Mycobacterium tuberculosis infection. N Engl J Med 2015; 372: 2127-2135  Full Text Web of Science Medline  2. King TC, Upfal M, Gottlieb A, i in. Testowanie uwalniania interferonu gamma T-SPOT.TB w badaniach przesiewowych pracowników służby zdrowia w dziewiętnastu amerykańskich sz  pitalach. Am J Respir Crit Care Med 2015; 192: 367-373  Crossref Web of Science Medline  3. Dorman SE, Belknap R, Graviss EA, i in. Testy uwalniania interferonu-? i testy skórne tuberkulin w celu rozpoznania utajonego zakażenia gruźlicą u pracowników służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Am J Respir Crit Care Med 2014; 189: 77-87  Web of Science Medline  4. Menzies D. Interpretacja powtarzanych testów tuberkulinowych: pobudzenie, konwersja i powrót. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 15-21  Crossref Web of Science Medline  5. Johnson DE, Malone LL, Zalwango S, i in. Odwrotny test skórny gruźlicy po leczeniu zapobiegającym izoniazydowi odzwierciedla różnorodność odpowiedzi immunologicznej na pierwotną infekcję Mycobacterium tuberculosis. PLoS One 2014; 9: e96613-e96613  Crossref Web of Science Medline  Getahun i in. opisać coraz bardziej rozpoznawany i zgłaszany problem z wykorzystaniem IGRA w diagnozowaniu zakażeń gruźliczych, w tym niewłaściwych nawrotów. Zjawisko to odnotowano nie tylko wśród pracowników służby zdrowia1, ale także wśród osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) 2 oraz wśród pracowników migrujących z obszarów, w których gruźlica jest endemiczna.3 Nawet przy braku idealnego testu, Oczywiste jest, że wahające się wyniki IGRA, powtarzane z czasem, budzą poważne obawy co do wiarygodności testu.  Równie dokuczliwe są nieokreślone odkrycia, które występują w wynikach do 12% IGRA, 4 dodatkowo ograniczając ich przydatność do badań przesiewowych pod kątem utajonego zakażenia gruźlicą. Jednym ze sposobów na przezwyciężenie podświetlonych ograniczeń IGRA byłoby ustalenie punktów odcięcia dla pozytywnych testów, w tym możliwych różnicowych wartości granicznych dla określonych grup ryzyka na podstawie ich statusu immunologicznego i kategorii ryzyka epidemiologicznego, jak ma to miejsce w przypadku testu skórnego tuberkulin. Taki wysiłek powinie  n zostać uwzględniony w przyszłych priorytetach badawczych.  Onyema Ogbuagu, MD  Yale University School of Medicine, New Haven, CT  onyema. edu  Arit Ogbuagu, MD, MPH  Yale AIDS Program, New Haven, CT  Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.  4 Referencje1. Slater M, Dubose A, Banaei N. Fałszywie dodatnie wyniki kwantiferonu w dużej instytucji opieki zdrowotnej. Clin Infect Dis 2014; 58: 1641-1642  Crossref Web of Science Medline  2. Pullar ND, Steinum H, Bruun JN, Dyrhol-Riise AM. Pacjenci HIV z utajoną gruźlicą żyjący w kraju o niskim endemice nie rozwijają się aktywnie w ciągu 2-letniej obserwacji; norweskie, perspektywiczne, wieloośrodkowe badanie. BMC Infect Dis 2014; 14: 667-667  Crossref Web of Science Medline  3. O Shea MK, Fletcher TE, Beeching NJ, i in. Testowanie i leczenie skóry tuberkulinowej moduluje wyniki testów uwalniania interferonu gamma dla utajonej gruźlicy u imigrantów PLoS One 2014; 9: e97366-e9736  6  Crossref Web o [więcej w: stomatologia estetyczna, laryngolog, endometrioza leczenie ]
[więcej w: sonomed szczecin cennik, olx miechów, sonomed szczecin ]